Safra Kesesi Hastalıkları

Safra Kesesi Hastalıkları

Safra kesesi hastalıkları, safra kesesi karaciğer salgısı olan safranın depolandığı, karaciğerin altında yer alan torba biçiminde bir organdır. Safrayı depolama, yoğunlaştırma ve belli periyotlarla on iki parmak bağırsağına salgılama görevlerini yürütür. Safra kesesinde gelişen hastalıkların en belirgin özelliği karın üst sağ bölümünde ağrı ve hazımsızlıktır. Safra kesesinin kimyasal dengesinin bozulması çeşitli hastalıkların baş göstermesine neden olabilir.

Safra kesesi hastalıkları nelerdir?

Safra kesesi taşları: Organın içinde normalde bulunan kolesterol ya da pigmentlerin çökelti oluşturmasıyla ortaya çıkan yapılardır. Safra içinde bulunan maddelerin oranlarında oluşan bozulmalar sonucunda meydana gelirler. İlk oluştuklarında pigment birikintisi ve kolesterol kristalleri biçiminde olan yapılar, zamanla safra taşı haline gelirler. Çapları ve türleri farklılık gösterir. Fakat oluşan taşların %90 oranı kolesterol taşları, diğerleri billirubin taşlarıdır. Bunlar normal röntgen filmlerinde görülmezler. İçeriğinde bulunan kalsiyum miktarı artarsa, düz röntgen filmlerinde görülmesi mümkün olabilir. Genellikle 20-60 yaş arası kadınlarda, erkeklere oranlara daha fazla rastlanır. Taşların oluşumu 30-40 yaşlarında başlayarak, giderek artar. Şişmanlarda, hamilelerde, fazla sayıda doğum yapmış olanlarda sıkça rastlanan bir sorundur. Safra kesesi bulunan kişilerin % 80 inde herhangi bir şikayet görülmez. Genellikle karın bölgesinin sağ üst bölümünde ve sırta vuran ağrılar, şişkinlik, kusma ve bulantı, gıdalara karşı tahammülsüzlük yaşanır. Rahatsızlığın tanısı ultrasonografi ile konur. Başka hastalıkların tetkiki sırasında yapılan MR ya da bilgisayarlı tomografi yöntemlerinde de taşlar tespit edilebilir. Tedavisi genellikle cerrahi yöntemle safra kesesinin alınmasıdır. Bunun dışında taşların kırılması ya da ilaçlarla eritilmesi yöntemleri kullanılabilir. Bu yollar oldukça uzun bir süreç gerektirdiğinden, çoğunlukla ameliyat olamayan hastalarda tercih edilmektedir.

Safra kesesi polibi: Polipler safra kesesinde görülen iyi huylu tümörlerdir. Yaşam boyunca görülme sıklığı %1-4 arasında değişmektedir. Genellikle taramalarda, değişik yakınmalar sonrasında yapılan ultrasonografi ile teşhis edilirler. Safra kesesinde beş farklı polip görülmektedir.

  • Kolesterol polipleri: Poliplerin yaklaşık olarak %60 oranını oluştururlar. Birden fazla, her biri 2-10 mm çapında olan polipler, kolesterol birikmesi sonucunda oluşur. Pankreatit ya da safra yolu tıkanıklığına neden olabilirler.
  • Adenomlar: Poliplerin % 25 oranını meydana getirirler. Ortalama olarak 10-20 mm çapında olurlar.
  • İltihabi polipler: Poliplerin % 10 u bunlardan oluşur. Ortalama olarak 5-10 mm çapındadırlar.
  • Safra kesesi adenomları: Poliplerin % 4 ü bunlardır.
  • Safra kesesi kanserleri: Organda oluşan poliplerin % 1 oranını bunlar oluştururlar. Kanser oluşturan adenomların çapı 12 mm den daha büyük olur. Adenom çapı 20 mm civarında olduğunda kanser olasılığı yükselmektedir.

Safra kesesinde oluşan poliplerin tedavisi 10 mm çaptan daha büyük olduklarında, safra kesesinin cerrahi yöntemle, daha çok laparoskopik yöntem uygulanarak alınmasıyla gerçekleşir. Poliplerde de taşlar gibi ameliyat sırasında safra kesesinin tamamı alınır.

Safra kesesi iltihapları: İltihaplar had ya da müzmin şekilde olabilir. Had safra kesesi iltihabının en fazla görülen nedeni, safra kesesi ağzında olan tıkanmadır. Tıkanma çoğunlukla safra kesesi taşlarından dolayı olur. Tümörler, delinerek safraya açılan mide ülserleri, safra yollarında olan anormallikler de tıkanmaya neden olabilir. Safra kesesi ağzının tıkanması, kese içinde basıncı arttıracağından, kese duvarına daha az kan gelir. Kanlanmanın azalması, duvarda doku ölümüne, kangrene sebep olabilir. Kansızlık mikroorganizmaların yerleşmesine zemin hazırlar. İltihabın en önemli belirtisi karın üst sağ bölümünde oluşan şiddetli batıcı ve devamlı bir ağrıdır. İki kürek kemiğine kadar uzanan ağrı, nefesle birlikte daha şiddetli yaşanır. Hastaların çoğunda kusma ve bulantı, yüksek ateş görülür. Fiziki muayenede karnın sağ üst tarafında ağrı belirlenir. Karında şişkinlik, kan ve idrar tahlillerinde iltihap bulgularına rastlanır. Safra kesesi kangreni, sarılık, hepatit, pankreas iltihabı, safra kesesi delinmesi rahatsızlığın komplikasyonları arasındadır. Tedavisinde cerrahi yöntemle safra kesesi alınmaktadır. Ameliyat yapılamıyorsa, antibiyotik ve ağrı kesiciler kullanılır. Hastanın beslenmesinde yağsız ve sulu gıdalara geçilir. Müzmin safra kesesi iltihaplarında, had iltihabın iyileşmesi sonrasında kesenin içinde ve kesenin etrafında oluşan bozuklukların geliştirdiği bir durumdur. Ataklar sonrasında safra kesesi kasılma yeteneğini kaybetmiş ve büzülmüş, küçülerek yapışık bir hale gelmiştir. Hastada ataklar ve iyileşme dönemleri görülür. İltihapların çoğunda safra taşı oluşumu bulunur. Hastaların beslenmesine dikkat etmesi, ameliyatla safra kesesinin alınması gereken bir durumdur.

Son Güncelleme : 05.12.2018 13:59:10
Safra Kesesi Hastalıkları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Safra Kesesi Hastalıkları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Safra Kesesi Hastalıkları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Safra Kesesi Nerede
Safra Kesesi Nerede
Safra kesesi nerede, safra kesesi karaciğerde salgılanmış olan safranın toplandığı, karaciğerin alt bölümünde yer alan, armut şeklinde bir organdır. Safra kesesi safrayı depolayarak yoğunlaştıran, belli periyotlarla on iki parmak bağırsağına safrayı ...
Safra Kesesi İltihabı
Safra Kesesi İltihabı
Safra kesesi iltihabı, kişiler de safra kesesi fosseptik’inin tıkanması sonucunda oluşur. Genelde bu hastalığa tıp içerisinde ‘’kolesistit’’ adı verilir. Kendi içerisinde 2 türü olan bu hastalığın ilerlemesi ile safra kesesi büzülür ve istenildiği...
Safra Kesesi Çamuru
Safra Kesesi Çamuru
Safra kesesi çamuru, safra kesesinin içerisinde bulunan sıvının zamanla yumuşaklığını yitirmesi ile meydana gelir ve ileri de taş oluşumuna neden olur. Karaciğerden safra kesesine geliş yolu zaman içerisin de ve alınmayan bir takım önlemler dahilinde...
Safra Kesesi Polipleri
Safra Kesesi Polipleri
Safra kesesi polipleri, safra kesesindeki iyi huylu tümörlerdir. Safra kesesi karaciğerin altında yer alan, kaslı bir yapısı olan ve karaciğerden gelen safranı depolandığı armut biçiminde bir organdır. Safrada bulunan maddelerde olan kimyasal farklıl...
Safra Kesesi Ağrısı
Safra Kesesi Ağrısı
Safra kesesi ağrısı, safra kesesine taşların olduğunda, iltihap bulunduğunda karşılaşılabilen bir durumdur. Safra kesesi safra salgısının depolandığı bir organ olsa da, anatomik açıdan karaciğerin bir parçası olarak düşünülmelidir. Gün içerisinde kar...
Safra Kesesi Ne İşe Yarar
Safra Kesesi Ne İşe Yarar
Safra kesesi ne işe yarar, safra kesesi karaciğerde üretilen safra sıvısını depolayan bir organdır. Çoğunlukla açlık durumunda safra kesesinde birikmiş olan safra, konsantre edilip depolanır. Sindirim anında safra kesesi kasılıp, içinde bulunan safra...
Safra Kesesi Ameliyatı
Safra Kesesi Ameliyatı
Safra kesesi ameliyatı, safra kesesinde poliplerin ve taşların sorun oluşturduğu hallerde safra kesesinin laparoskopik yani kapalı yöntemle alınmasıdır. Safra kesesinde iltihaplanma olmasında, taşlardan dolayı tekrarlayıcı ve şiddetli nöbetler şeklin...
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası
Safra kesesi ameliyatı, genelde günümüzde bulunan iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. Bu yöntemlerden birincisi laparoskopi, ikicisi ise kolesistektomi tekniğidir. Kolesistektomi tekniği genelde karın bölgesini kapsayan ve geniş bir kısmı ilgilen...
Safra Kesesi Kanseri
Safra Kesesi Kanseri
Safra kesesi kanseri, safra kesesi karaciğerin üretmiş olduğu safranın depolandığı, kaslardan oluşmuş olan, karaciğerin altında yer alan bir organdır. Safra kesesinde depolanan safra burada geçici olarak biriktirilir. Buradan on iki parmak bağırsağın...
Safra Kesesi Taşı Belirtileri
Safra Kesesi Taşı Belirtileri
Safra kesesi taşı belirtileri arasında özellikle çok yağlı ağır yemeklerin yenmesinden sonra karnın sağ üst bölgesinde oluşan ve sırttan omuz kısmına kadar yayılma gösteren bir ağrıdır. Safra kesesi taşı nedeni ile oluşan ağrı kalp krizi geçiren ...
Safra Kesesi Taşı
Safra Kesesi Taşı
Safra kesesi taşı, sindirim sisteminde önemli bir rolü olan safra kesesi içinde oluşmaktadır. Safra denilen ve yağ ile kırmızı etlerin sindirilebilmeleri için gerekli olan sindirim salgısı safra kesesinden salgılanmaktadır. Safra kesesi taşı özell...
Safra Kesesi Taşı Bitkisel Tedavi
Safra Kesesi Taşı Bitkisel Tedavi
Safra kesesi taşı toplumumuzda sık görülen ve göründüğü kadar masum olmayan, oldukça ağrı verici bir rahatsızlıktır. Safra kesesinde meydana gelmiş olan taşların % 80 kadarını sertleşmiş kolesterol oluşturur. Kişilerde oluşmuş safra kesesi taşları...

 

Safra Kesesi Nerede
Safra Kesesi İltihabı
Safra Kesesi Çamuru
Safra Kesesi Polipleri
Safra Kesesi Ağrısı
Safra Kesesi Ne İşe Yarar
Safra Kesesi Ameliyatı
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası
Safra Kesesi Hastalıkları
Safra Kesesi Kanseri
Safra Kesesi Taşı Belirtileri
Safra Kesesi Taşı
Safra Kesesi Taşı Bitkisel Tedavi
Safra Kesesi Nedir ?
Safra Kesesi Taşı Neden Olur
Safra Kesesi
Popüler İçerik
Safra Kesesi Nedir ?
Safra Kesesi Nedir ?
Safra kesesi nedir sorusuna vereceğimiz yanıt, karın bölgesinin üst tarafında yer alan, karaciğerin altındaki armut şekline benzer bir organ olacaktır...
Safra Kesesi Taşı Neden Olur
Safra Kesesi Taşı Neden Olur
Safra kesesi taşı neden olur, safra kesesi armut şeklinde, karın bölgesinin sağ tarafında karaciğerin altında bulunan bir organdır. Organın içinde inc...
Safra Kesesi
Safra Kesesi
Safra Kesesi, Karaciğerden salgılanan safranın karaciğerin alt kısmında toplandığı torba şeklindeki bir organdır. Aynı zamanda safra için depo görevin...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Safra Kesesi Nerede
Safra Kesesi İltihabı
Safra Kesesi Çamuru
Safra Kesesi Polipleri
Safra Kesesi Ağrısı
Hamilelikde Safra Kesesi İltahabı
Kolanjit
Safra
Safra Kesesi Agzi Genislemesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Hamilelikde Safra Kesesi İltahabı
Kolanjit
Safra
Safra Kesesi Agzi Genislemesi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019